Automatische Externe Defibrillator

09-04-2024

Met ingang van seizoen 2024 hebben wij een A.E.D. op de camping hangen.
Dit geeft ons - en in het bijzonder mij als E.H.B.O. instructeur,- een goed gevoel.