Huis Reglement

Huishoudelijk Reglement.  
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk om met een reglement te werken. Met het betreden van onze camping, geeft u aan, akkoord te zijn gegaan met het Reglement. Wij wensen u een fijn verblijf toe.  

Belangrijk!
Het Burg. Wetboek bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is dat iemand op een zaak kan hebben(art.5:1). Dat betekent onder meer dat de eigenaar van een pand of van een terrein, zelf bepaalt wie dat pand of het terrein van dat pand mag betreden en onder welke voorwaarden hij daar mag verblijven.
Dit doen we door huisregels op te stellen.

Bij aankomst.
Bij aankomst kan en mag de eigenaar van de camping u vragen om een origineel ID-bewijs te tonen. De eigenaar van de camping heeft het recht om mensen het verblijf op de camping te ontzeggen. De huisregels hangen goed zichtbaar op een locatie waar iedereen deze regels kan zien.

Aankomst / vertrek. 
Bij aankomst vragen wij u even te melden. 
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur over de gereserveerde plaats beschikken.
Op de dag van vertrek dient u vóór 11.00 uur de camping te verlaten.
Eerder aankomen kan alleen na overleg, meerprijs € 7,00.
Later vertrekken is alleen mogelijk na overleg, meerprijs € 7,00 

Plastic in de voortent.
Het is absoluut verboden om lucht en / of licht - afsluitend plastic te gebruiken op het gras of in de voortent. Hierdoor verstikt het gras en ontstaat er al binnen enkele dagen onherstelbare schade. Er is een speciale mat in de handel, die wel geschikt is voor het gras. Mochten wij constateren dat u zich niet aan deze regel houdt, dan wordt een boete van € 60,00 in rekening gebracht. Dit gebeurt ook na uw vertrek, mochten wij dit achteraf constateren.

Gebruik van elektrische verwarmingselementen in de voortent.
Het gebruik van elektrische verwarmingselementen in de voortent is om verschillende redenen niet toegestaan. Mochten wij constateren, dat u zich niet aan deze regel houdt, wordt er een boete van € 60,00 in rekening gebracht.

Camping autovrij.
Ons  terrein, geschikt gemaakt voor de kampeermiddelen, is verder autovrij. U dient uw auto na het laden en lossen, te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats. De kampeerplaatsen liggen slechts enkele meters verwijderd van de parkeerplaats.

Plaatsing kampeermiddel.
I.v.m. het onderhoud van het terrein verzoeken wij u uw kampeermiddel 1,5 meter uit de beplanting te plaatsen.

Verhuur aan derden. 
Het verhuren van het kampeermiddel - aan derden - is niet toegestaan.
 
Bezoekers/ logees. 
Bezoekers en logees zijn uiteraard van harte welkom. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om uw bezoek te melden. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Daarbij moge het ook duidelijk zijn, dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor uw bezoek.

(Klein)kinderen. 
Kinderen zijn ook onze gasten. Wees kindvriendelijk en let –zo nodig- een beetje op de kinderen, ook al zijn het uw (klein)kinderen niet. Als (groot)ouder bent u te allen tijde verantwoordelijk voor uw kinderen. Ook voor de schade die uw (klein)kinderen aanrichten. Kinderen, jonger dan vijf jaar, gelieve niet zonder begeleiding gebruikt te laten maken van de sanitaire ruimte.                  

Huisdieren. 
Honden zijn, na overleg met Monique (in bepaalde situaties) toegestaan en dienen te alle tijde aangelijnd te zijn én VER buiten het kampeerterrein te worden uitgelaten. U zorgt zelf voor een afval zakje. De huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in auto, caravan, tent of camper!

Nachtrust.
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 07.00 uur. Gedurende deze tijd mag er op het terrein geen overlast worden veroorzaakt voor de gasten. Vermijd dus luidruchtigheid.

Schade.
De verhuurder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de op zijn terrein aanwezige eigendommen van derden, opgelopen door welke oorzaak dan ook.

Installaties, behorende tot de kampeermiddelen.
De kampeerder is verantwoordelijk voor de degelijkheid en de technisch goede staat van het kampeermiddel.    

Besmettingsgevaar.
I.v.m. Legionella preventie is het niet toegestaan om een vaste wateraansluiting naar uw kampeermiddel te maken. ( bijvoorbeeld een slang aansluiten aan de kraan).

Noodoproep.
In dringende gevallen kan er door de eigenaar van de camping via uw mobiel nummer een noodoproep doorgegeven worden aan de campinggasten.

Het milieu.
Er wordt gestreefd om zuinig om te gaan met energie, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Al lijken de waterbesparende douches, kranen en lampen (die automatisch uit gaan) niet zo consumentvriendelijk, het helpt wel  om energie en water te besparen en dit betekent minder kosten en minder belasting van het milieu. Mede daarom vragen we om extra aandacht voor de volgende punten: 
Riolering: Ga behoedzaam om met de afvoeren. Spoel geen vet of etensresten door de afvoeren. Gooi geen dingen in de toilet die er niet in horen. Gebruik de hiervoor bestemde  afvalemmers (bij de dames, in de muur).  
Chemisch toilet: het chemisch toilet dient geledigd te worden in de daarvoor bestemde uitstorttafel aan de zijkant van het sanitair gebouw, niet in de toiletten.
Water: Wij willen niet gaan werken met muntjes bij het douchen. Dit betekent niet dat u onbeperkt kan en mag blijven douchen. Wij doen een dringend beroep op uw medewerking: Ga behoedzaam om met water. 
Afval: Al het afval, kan in de daarvoor bestemde container bij de dierenweide. Graag zoveel mogelijk het glas, papier, groenafval en PMD gescheiden aanleveren. Kampeer- afval, kapotte tuinstoelen en dergelijke dient u mee naar huis te nemen of naar de milieustraat te brengen, 500 meter verwijderd van de camping.

Openstaande nota.
Op het moment dat de gast de camping definitief verlaat, dienen alle nota's voldaan te zijn. Pinnen is mogelijk. Ook vragen wij u te betalen via een betaalverzoek.(Tikkie).

Veiligheid.
Uit het oogpunt van veiligheid is het nadrukkelijk verboden de gebouwen en het bijbehorende buitenterrein van het ernaast gelegen Hoveniersbedrijf te betreden.

Wij wensen u een optimaal verblijf!